agenda

14-01-2019

2 0 1 9

2 0 1 9

11 januari

start blazersklas De Tandem, Roden

14 januari

start orkestlessen De Vaart & Pieter van Thuyl, Hoogersmilde

16 maart

studiedag harmonieorkest Drenthina, Annen

6 april

jaarconcert harmonieorkest Drenthina, Annen

27 april

concert Koningsdag harmonieorkest Drenthina, Annen

10 mei

start blazersklas De Hekakker, Norg

18 mei

studiedag Oranje Nassau, Smilde

25 mei

voorjaarsconcert Oranje Nassau, Smilde

12 & 15 juni

examens leerlingen SMS

27 juni

uitvoering blazersklas De Hekakker, Norg, aanvang 19.00 uur

1 juli

eindpresentatie muziekproject De Vaart & Pieter van Thuylschool Hoogersmilde, aanvang 14.15 uur

1 juli

openluchtconcert Oranje Nassau, Beurtschip Smilde, aanvang 19.00 uur

3 juli

openluchtconcert Drenthina Annen, aanvang 19.30 uur

24 september

start blazersklas CKC De Schutkampen, Smilde

1 oktober

start blazersklas CKC De Vaart, Hoogersmilde

12 oktober

concert Drenthina bij Zuidlaardermarktloop, Zuidlaren

8 november

najaarsconcert Oranje Nassau i.s.m. Trompetkwartet C4 (Orkest van het Oosten), De Rank, aanvang 19.30 uur

14 december

concert Drenthina Kerstfair, Dorpshuis Annen

21 december

kerstconcert Drenthina Annen

24 december

kerstconcert Oranje Nassau Smilde

10-01-2018

2 0 1 8

2 0 1 8

12 januari

start blazersklas op OBS De Hekakker (groepen 5 t/m 8) in Norg

17 maart

eindpresentatie blazersklas OBS De Hekakker i.s.m. muziekvereniging De Vooruitgang, De Brinkhof, Norg, aanvang 19.30 uur

23 maart

start blazersklas 2.0 op OBS De Tandem (groep 7 en 8) in Roden

24 maart

voorjaarsconcert harmonieorkest & jeugdorkest Oranje Nassau, Koepelkerk Smilde

16 april

start blazersklassen Kindcentrum De Schutkampen, Smilde

30 juni

examens leerlingen SMS Smilde

3 juli

eindpresentatie blazersklas 2.0 De Tandem Roden i.s.m. muziekvereniging Noordenveld, aanvang 19.00 uur

4 juli

examens leerlingen SMS Norg

9 juli

zomerconcert harmonieorkest Oranje Nassau in Koepelpark, Smilde

21 september

start blazersklas De Tandem Roden

28 september

concert harmonieorkest Oranje Nassau t.g.v. jubileum Historische Vereniging, Koepelkerk Smilde

12 oktober

concert Oranje Nassau Smilde m.m.v. de blazersklassen van CKS De Schutkampen en CBS De Vaart, Zalencentrum Het Kompas Smilde

10 november

najaarsconcert Oranje Nassau Koepelkerk Smilde

22 december

kerstconcert Harmonie Drenthina Annen

 

09-01-2017

2 0 1 7

2 0 1 7

13 januari

start blazersklassen op Brede School in Oosterwolde

13 januari

start blazersklas op OBS De Tandem in Roden

16 januari

nieuwjaarsconcert Oranje Nassau in Oranje, aanvang 19.30 uur 

17 maart

start blazersklas op OBS De Hekakker in Norg

24 maart

eindpresentatie blazersklassen Brede School Oosterwolde

25 maart

studiedag Oranje Nassau

2 april

optreden Oranje Nassau Koepelkerk Smilde, aanvang 9.30 uur

7 april

voorjaarsconcert Oranje Nassau

8 mei

start blazersklassen groepen 6 CBS De Schutkampen, Smilde

13 juni

eindpresentatie blazersklas De Hekakker Norg, aanvang 19.00 uur

17 juni

openluchtconcert Oranje Nassau, park Koepelkerk

5 juli

examens voor leerlingen SMS locatie Norg

8 juli

examens voor leerlingen SMS locatie Smilde

10 juli

openluchtconcert Oranje Nassau in park, Smilde

13 juli

eindpresentatie blazersklassen De Schutkampen Smilde en De Vaart Hoogersmilde

15 september

start blazersklas OBS De Tandem, Roden

4 oktober

start blazersklas CBS De Vaart, Hoogersmilde

25 november

najaarsconcert Oranje Nassau Smilde

9 december

concert Oranje Nassau in Luttelgeest i.s.m. muziekvereniging Melodia

16 december

kerstconcert Oranje Nassau in Kloosterveen, Assen

18 december

concert Oranje Nassau in De Vijverhof, Assen

24 december

orgel- en pianobegeleiding kerstsamenzang m.m.v. Oranje Nassau en Cantabilé Midden-Drenthe, Koepelkerk Smilde, aanvang 20.00 uur